X
تبلیغات
زولا
شهر علم و سرگرمی
Fun Club
WellCome To Fun Club

مرتبه
تاریخ : 1395/01/11

جملات پندآموز ادبی Fun Club1)اگر یک مساوی جلوی شما بود آن طرف مساوی چگونه خودتان را تفسیر می کنید؟


2)لبخند بزن.عکاس مدام این جمله را تکرار می کند.اصلا برایش مهم نیست که در وجودت حتی یک بهانه برای شادمانی نداری.


3)باران رحمت خدا همیشه می بارد تقصیر ماست که کاسه هایمان را برعکس گرفته ایم.


4)همیشه به ما می گویند چرا می خندی؟بگو ما هم بخندیم.اما هرگز کسی نگفت چرا غصه می خوری بگو ماهم بخوریم.


5)برای شناخت آدم ها کافی است یک بار بر خلاف میل شان عمل کنی.

  

6)نگران فردایت نباش خدای دیروز و امروز خدای فردا هم هست .ما اولیتن بار است بندگی می کنیم ولی او قرن هاست که خدایی می کند.


7) برای پرش های بلند گاه نیاز است چند گامی به عقب برویم.


8)شب ها برای خانواده و نزدیکانت پیام بفرست و روز ها برای دیگران.


9)گوش کردن را یاد بگیریم فرصت ها گاه با صدای آهسته در می زنند.


10)مگر می شود...زندگی مارا به هم ریخته آفریده باشد،خدای دانه های انار!


11)تاریخ تولدت مهم نیست تاریخ تبلورت مهم است.


12)اهل کجا بودنت مهم نیست اهل و به جا بودنت مهم است.
طبقه بندی:
ارسال توسط M.Farhan

Fun Club